PHP Centeri avaleht Skriptikogu Küsimuste-vastuste leht Teadete vaatamine ja saatmine Foorum - koht küsimiseks Otsingumootor Siit saad infot meie kohta

Kasutajanimi:  
  Parool: 
  Registreeri!   Unustasid salasõna?

 Skriptid (427) 

 Bannerisüsteemid
 E-kaardid
 E-maili saatmine
 E-poed
 Failihaldus
 Flash ja PHP
 Foorumid
 Jututoad
 Kalendrid
 Kalkulaatorid
 Kellad
 Klikilugejad
 Kommentaarid
 Külalisteraamatud
 Küsitlused
 Lehe turvamine
 Lingikogud
 Mängud
 Otsingusüsteemid
 Pildid ja PHP
 Shoutboxid
 Sisuhaldussüsteemid
 Statistika
 Suunamine
 Templeidisüsteemid
 Testid
 Uudised
 Uudistelistid
 Varia


 Otsing 

 

 Utiliidid 

 Kes on kus
 Kasutajate info
 Küsitlused
 PHP manuaal
 Õpetused
 Jututuba
 Lingikogu
 Lemmikskriptid


PHP Centeri kasutamise reeglid (PCKR)

§1. PHP Center
(1) PHP Center (edaspidi: PHPC) on veebiportaal, mis tutvustab programmeerimiskeelt PHP ja selle võimalusi, aitab kasutajatel õppida seda keelt skriptide, õpetuste jms näol.
(2) PHPC omanik (edaspidi: OMANIK) ja autor on Erkki Saarniit.
(3) PHPC avati 1. märtsil 2002.
(4) PHPC kasutaja (edaspidi: KASUTAJA) all peetakse Reeglites silmas kõiki lehelviibijaid, nii neid, kes on registreerunud, ja ka neid, kes pole registreerunud. Kasutajaks loetakse ka Omanikke.
(5) PHPC administraatoriks (edaspidi: ADMINISTRAATOR) loetakse PHPC Kasutajat, kellele on PHPC Omanikud andnud administratiivõigused. Kõik Omanikud on Administraatorid, kuid kõik Administraatorid pole Omanikud.
(6) PHPC abiliseks (edaspidi: ABILINE) loetakse PHPC Kasutajat, kellele on PHPC Omanikud andnud teatud üksikud lisaõigused PHPC aitamiseks.
(7) Käesolevaid reegleid (edaspidi: REEGLID või PCKR) on kohustatud järgima kõik Kasutajad.
(8) Reeglite mitteteadmine ei ole põhjenduseks nende rikkumisele. Reeglid kehtivad kõigile.
(9) PHPC on omaalgatuslikult loodud Internetitarkvaral baseeruv veebileht. PHPC Omanikud ei vastuta ühegi tekkinud vea eest. Kui Kasutaja on teatanud PHPC mõnest veast, ja kui see ei tekita PHPC kasutajainfole kahju, on Omanikel õigus need parandamata jätta ning parandada siis, kui ajaline võimalus tekib.
(10) PHPC on üldiselt avatud 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. PHPC Omanikud ei vastuta sidekatkestuste eest ega sellega kaasnenud probleemide eest. PHPC omanikel on ajutiselt õigus sulgeda PHPC uuenduste tegemiseks ja vigade parandamiseks ilma eelneva teatamiseta. Sulgemised kestvusega enam kui 1 päev teatatakse kas uudisena või Foorumi postitusena 1-2 päeva ette.
(11) PHPC-d võib kasutada vaid tingimusel, et täidetakse kõiki Reegleid.
(12) Spämmi all (edaspidi: SPÄMM) mõistetakse mistahes teksti, millel ei ole olulist tähendust, mis sisaldab ebaolulist teadet, mis sisult kordab juba olemasolevat või mis ei seostu vastava teemaga.
(13) PHPC ametlik keel on eesti keel. Kasutajad peavad igale poole kirjutama korrektses eesti keeles. Administraatoril on õigus kustutada mistahes PHPC osast ebakorrektses eesti keeles või muus keeles kirjutatud postitused, skriptid jms.
(14) Kui mistahes PHPC osa omab eraldi reegleid (edaspidi: LISAREEGLID) (Foorumi puhul tähendab see seda, et on olemas püsivaks tehtud teema, mille nimi sisaldab sõna "reeglid"), siis täiendavad need reeglid käesolevaid Reegleid. Kui Lisareeglid sisaldavad midagi sellist, mis on vastuolus käesolevate Reeglitega, kehtivad vastuolus oleva punkti kohta siiski üldised Reeglid.
(15) Määrused (edaspidi: MÄÄRUSED) on PCKR-d täiendavad tekstid, mis sätestavad kindlaid määrasid. Määrused asuvad foorumi teemas.
§2. PHPC Omanikud on kohustatud:
(1) tagama andmete turvalisuse oma võimete piirides. PHPC Omanikud ei vastuta kuritegelikus korras saadud info eest.
(2) mitte väljastama andmeid kasutajate kohta, kes ei ole vastavaid andmeid avalikustanud, välja arvatud juhul, kui seda nõuab Eesti Vabariigi seadusorgan (politsei, kohus jt).
(3) cookie'des (küpsistes) jms kohtades sisalduvat infot mitte edastamata kolmandatele isikutele.
(4) hoidma Kasutajate paroole andmebaasis, sessioonides ja küpsistes vaid krüpteeritud olekus (md5).
§3. Kasutaja on kohustatud:
(1) kasutama PHPC-d vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja üldistele eetikanormidele.
(2) mitte levitama PHPC-s ega mujal väärinfot (kontrollimata või põhjendamata fakte, mis ei pruugi tõele vastata) PHPC kohta. Fakti loetakse vääraks siis, kui PHPC Omanikud pole kirjalikult kinnitanud nende faktide tõeksolemist.
(3) mitte mõnitama, solvama, alusetult süüdistama teisi Kasutajaid.
(4) tähelepanelikult järgima, et PHPC-sse saadetud info oleks vastav eelkõige Autoriõiguse seaduse, kuid ka kõikide teiste seadustega.
(5) mitte välja andma mitteavalikku infot teiste Kasutajate kohta, kui see Kasutaja pole selleks kirjalikult luba andnud.
(6) võimaluse ja oskuste korral aitama teisi Kasutajaid.
(7) teatama koheselt PHPC kriitilistest vigadest Administraatoreid, soovitavalt e-posti teel.
(8) teatama koheselt PHPC mittekriitilistest vigadest Administraatoreid PHPC Tagasiside Foorumis.
(9) soovi korral avaldama arvamust, kuidas saaks PHPC-d paremaks teha arendamise või muudatuste teel.
(10) oma andmetes omama oma tegelikku ees- ja perekonnanime, sünniaega ja e-posti aadressit. Soovi korral võib andmete lehel vastavasse kasti linnukese tehes andmeid salastada. Kui Kasutaja ei ole registreerunud oma tegeliku ees- ja perekonnanimega (nt: Asd Mees, Nipi Tiri, xxx jne) või sünniajaga (nt: 1900-01-01), on PHPC Administraatoritel õigus Kasutaja koheselt ilma etteteatamata blokeerida või kustutada.
(11) mitte kasutama oma nime või e-postina kellegi teise nime või e-posti.
(12) mitte registreeruma üle ühe korra. Kui Administraator avastab võimaluse, et kasutaja on mitu korda registreerunud, ootab kõiki Kasutaja kontosid blokeerimine või kustutamine, ning Kasutaja avalikud andmed võib Administraator lisada PHPC lehele, nt esilehele. Juhul, kui Kasutaja on enne uute Reeglite jõustumist teinud lisakontosid mistahes põhjustel, peab ta koheselt sellest teatama PHPC Administraatorile e-posti teel, lisades samas kaasa oma kontode kasutajanime, parooli, nime, e-posti ja põhjuse, miks ta neid mitu tegi. Sellisel juhul andestatakse Kasutajale mitme konto omamine.
(13) austama Omanike ja Administraatorite arvamust ja võtma neid eeskujuna.
(14) kontakteeruma Administraatoriga vaid juhul, kui probleem on otseselt seotud PHPC-ga. PHPC-ga seotud küsimustele vastuse saamiseks tuleb kasutada Küsimuste-vastuste lehte.
(15) mitte kasutama ebaausaid võtteid eelisolukorra saavutamiseks, sh punktide teenimiseks. Ebaausate võtete hulka kuuluvad näiteks punktiteenimisprogrammid, uute kasutajakontode tegemine, Skriptide müümine kalli hinnaga ja seejärel deaktiveerimine, jne.
(16) läbi lugema ja endale arusaadavaks tegema kõik Administraatorite poolt saadetud teated ja e-postile saadetud kirjad.
(17) mitte edastama mistahes viisil (teated, e-post, foorumi postitused, kommentaarid jne) teistele Kasutajatele otsest reklaami või sellega seonduvat. Lubatud on vaid uute lehtede reklaamimine Värskete lehtede Foorumis.
(18) mitte propageerima üldistele tavadele mittevastavat lähenemisviisi.
(19) mitte andma küsimustele vastuseid, mis sisaldavad olulisi vigu.
(20) mitte ebaseaduslikult ligi pääsema PHPC andmebaasidele või failidele ning mitte püüdma seda teha. Karistuseks pole mitte ainult Kasutaja konto ja IP-de blokeerimine, vaid ka vastava seadusorgani teavitamine. Teavitatakse igast kahtlustäratavast katsest.
(21) võimaluse korral soovitama PHPC-d ka väljaspool PHPC-d, et aidata PHPC-l suureneda ja areneda.
(22) mitte sooritama järgmisi tegusid:
(22.1) mõttetu refreshimine ja selle abil vaatamiste vms suurendamine.
(22.2) skriptide ja kommentaaride hindamine ilma seda testimata / läbi lugemata.
(23) teatama Abilisi mistahes Kasutaja sooritatud võimalikest Reeglite rikkumistest.
(24) mitte avaldama PHPC-s oma poolt avaldatud skripte, õpetusi ja manuaalide tõlkeid väljaspool PHPC-d. Skripte võib kasutada iga Kasutaja igal pool, kuid kui skripti autor on omistanud skriptile mõne kaasasoleva failiga teistsugused kasutusõigused või -piirangud, tuleb järgida autori poolt määratud kasutusõigusi. Kõikide õiguste puhul, mida käesolevad Reeglid ei sätesta, kehtivad autori poolt määratud reeglid (luba tuleb küsida autori käest).
(25) mitte registreeruma kasutajanimega, mis sisaldab roppusi, on ebaeetiline või muul viisil PHPC kasutajanimeks mittesobiv.
§4. PHPC Administraatoritel on õigus:
(1) muuta või kustutada ilma etteteatamiseta skript, foorumi teema/postitus, kommentaar või mistahes muu PHPC osa, kuhu on Kasutaja midagi lisanud, kui see on vastuolus mistahes Reeglite osaga.
(2) blokeerida ilma etteteatamiseta Kasutaja ligipääs PHPC-le Reeglite mistahes osa rikkumise korral.
(3) distsiplineerimise eesmärgil karistada Kasutajat Reeglite mistahes osa rikkumise korral punktide või õiguste vähendamisega, või muul moel.
(4) soovi korral mitte põhjendada selle paragrahvi punktide 1 ja 2 korras tehtud toiminguid.
(5) kustutada Kasutaja konto, kui ta pole sellega 6 kuud või kauem sisseloginud.
(6) muuta PHPC sisu või omadusi ilma eelneva etteteatamiseta.
(7) muuta Reegleid ilma eelneva etteteatamiseta (võimaluse korral teatatakse Reeglite muutumisest Foorumis).
(8) saata Kasutajale teatega või e-posti teel infot PHPC kohta.
(9) Reeglitest osaliselt kõrvale kalduda, kui selleks vajadus on.
(10) ainuisikuliselt otsustada probleemi puhul Reeglite vastavuse või mittevastavuse üle. Otsused on alati lõplikud ja ei kuulu põhjendamisele.
§5. Kasutajal on õigus:
(1) avaldada PHPC mistahes osas oma arvamust, kui see pole vastuolus Reeglitega.
(2) mitte avaldada oma isiklikku infot teistele Kasutajatele. Administraatoril on õigus Kasutajalt lisainfot küsida.
(3) küsida Foorumis abi PHPC kasutamise kohta, kui on Otsingut kasutades veendunud, et sarnast küsimust pole juba varem küsitud.
(4) pakkuda Omanikele materiaalset, moraalset ja muud abi. Omanike sponsoreerimine on eriti teretulnud ja oodatud. Ka server ju vajab maksmist kellegi taskust. Nii aitate PHPC-l elus püsida. Abi andmiseks tuleb kontakteeruda Omanikega.
(5) teha ettepanekuid Reeglite muutmiseks, kuid vaid juhul, kui need on väga põhjalikult, faktide ja selgitustega ära põhjendatud.
(6) autoriõigustele. Iga PHPC-s avaldatud skripti, õpetuse, manuaali tõlke, foorumi postituse jms autoriõigus on vastava sisu autoril.
§6. Abilisel on kohustus:
(1) aidata Kasutajatel probleeme lahendada.
(2) vaadata üle ja testida skripte, Reeglitele mittevastavuse korral neid kustutada või nende kategooriat muuta.
(3) Reeglitele mittevastavuse korral tõsta ümber foorumi teemasid, neid kustutada; kustutada foorumi postitusi.
(4) Administraatoreid teavitama Reeglite rikkumise eest, andes rikkumise teema, mida selleks ette võeti ja põhjenduse vastava teo (kustutamine, muutmine) läbiviimise kohta. Abiline peab andma Administraatorile soovituse, millise karistusvormi peaks Kasutajale rakendama, kuid Administraator ei ole kohustatud Abilise soovituste järgi tegutsema. Võimaluse korral arvestab Administraator Abilise soovitustega.
(5) informeerida sooritatud rikkumisest ja sellele järgnenud karistusest Kasutajat vastavasisulise teatega.
(6) kustutada kommentaare, kui need sisaldavad ebasobivaid sõnu või teemaga mittehaakuvaid lauseid.
§7. Skriptikogu
(1) Skriptiks (edaspidi: SKRIPT) nimetatakse PHPC Skriptikogusse lisatud või lisatavat ZIP-faili, mis sisaldab vähemalt osaliselt (soovitavalt täielikult) PHP-koodiga varustatud faili/faile.
(2) Skript peab olema kokku pakitud programmiga, mille ametlik faililaiend on ZIP (nt WinZip, WinRar jt).
(3) Skripti sisu peab sisaldama PHP-koodi.
(4) Skripti sisu peab olema valmistatud selle Kasutaja poolt, kes Skripti lisab, välja arvatud juhul, kui Skripti sisu sisaldab osaliselt kellegi teise loodud koodi, kui see on vastavalt märgistatud (tolle osa autori nimi ja soovitavalt ka e-post skripti sees kommentaarina) ning kui vastava osa koodi tegelik autor on lubanud seda kasutada.
(5) Skripti sisu peab väljastama eestikeelset teksti; Skripti sisu võib sisaldada ka muid keeli, kuid eesti keel peab seal samuti olema.
(6) Sktipti näite URL (aadress) peab sisaldama sama Skripti sisu. Skripti näite URL peab töötama ja vastav aadress peab olemas olema. Kui tekib selle punkti täitmisega probleeme, siis on abiks vastav foorumi teema.
(7) Kasutaja ei tohi kasutada Skriptide ostu- ja müügivõimalusi selleks, et mingi teenuse eest punkte teenida või ära anda. Keelatud on Skriptide hinna muutmine väikse intervalliga (alla 24 tunni).
(8) Skript peab olema paigutatud kategooriasse, kuhu see kõige paremini sobib. Kui sellist kategooriat kindlasti ei leidu, võib Skripti kategooriaks valida "Varia".
§8. Foorum, kommentaarid, teated
(1) Postituse all (edaspidi: POSTITUS) mõistetakse igat foorumi teemat/postitust; uudise, skripti vms kommentaari; teadet.
(2) Postitus peab vastama kõikidele teistele Reeglitele. Postitus ei tohi sisaldada Spämmi.
(3) Foorumi teemadele vastates tuleb jälgida, et postitus oleks seotud teema esimese postitusega. Seoseta postitused kustutatakse.
(4) Kommenteerimisel tuleb jälgida, et kommentaar oleks seotud kas kommenteeritava teemaga või mõne eelneva kommentaariga.
(5) Foorumi teema tegemisel või sinna postitamisel tuleb eelnevalt kasutada Otsingut, et leida võimalikult sarnane lahendus oma probleemile. Foorumisse võib postitada alles siis, kui küsimus Otsingu kaudu lahendust ei leia.
(6) PHP & MySQL foorumisse võib küsimuse esitada vaid juhul, kui see pole PHP ega MySQLi manuaali abiga lahendust leidnud.
(7) Lisaõigused, sh postituste muutmine ja kustutamine on lubatud Foorumi moderaatoritel, kes on Administraatori poolt määratud Kasutajad.
(8) Foorumi teema peab olema postitatud õige Foorumi alla. Kasutaja peab leidma kõige sobivama Foorumi, mis teemaga kõige paremini haakub. Kui kindlasti sellist Foorumit ei leidu, võib teema postitada Foorumi "Mitmesugust" alla.
(9) Foorumi teema pealkiri peab olema seotud probleemiga või küsimusega, millest teema esimeses postituses räägitakse. Pealkiri ei tohi olla stiilis "Vajan abi", "???" või "mis siin viga on", vaid konkreetse probleemi lühiiseloomustus, näiteks "Probleem PHP 4.3.2 MySQL päringutega" jms.
§9. Küsimuste-vastuste leht
(1) Küsimuste-vastuste lehele võib lisada küsimuse vaid juhul, kui:
(1.1) küsimuste-vastuste lehel pole varem küsitud sarnast küsimust.
(1.2) küsimus on otseselt seotud PHPC-ga (küsida ei tohi näiteks seda, kuidas PHP-d endale installeerida).
(1.3) otsingu abil pole leidnud küsimusele lahendust.
(2) Küsimustele vastavad Administraatorid.
(3) Administraatoril on õigus küsimusele vastamata jätta, kui see ei vasta Reeglitele.
(4) Administraator vastab küsimustele 30 päeva jooksul nende esitamise ajast.
(5) Küsimused koos vastusega on näha Küsimuste-vastuste lehel.
(6) Kui Administraator jätab Küsimusele vastamata, ei teatata sellest küsimuse esitajale.
§10. Lingikogu
(1) Lingikogu on linke (edaspidi: LINK) sisaldav leht. Lingid on seotud eelkõige PHP ja MySQL-iga ja selle kasutamisega.
(2) Lingikogusse võib lisada Lingi vaid juhul, kui:
(2.1) varem pole samasugust või sarnase aadressiga Linki Lingikogusse lisatud (näiteks ei tohi lisada www.domeen.xxx/php/artikkel2.php, kui on juba olemas www.domeen.xxx/php/artikkel1.php; või kui on olemas http://www.domeen.xxx, ei tohi lisada http://domeen.xxx).
(2.2) lingi aadressil leiduv info peab sisaldama PHP või MySQLiga seonduvat.
(2.3) lingi aadressil leiduv info on huvitav ja lugemapanev. Info ei tohi olla igav.
§11. Õpetused
(1) Õpetuste rubriik (edaspidi: ÕPETUSED) sisaldavad PHP või MySQL-iga seotud artikleid, kuidas midagi teha või kuidas midagi paremini teha.
(2) Uue õpetuse võib lisada Õpetuste hulka, kui:
(2.1) väga suurte sarnasustega õpetust Õpetuste hulgas pole. Kui leidub väga sarnane Õpetus, siis tuleb kontakteeruda Administraatoriga ja teha ettepanek uue Õpetuse lisamiseks ning tuua välja uue Õpetuse eelised.
(2.2) Õpetus on professionaalselt koostatud ja sisaldab professionaalse programmeerimise omadusi (teemade grupeerimine, koodi treppimine ja kommentaaride lisamine jne). (2.3) Õpetus sisaldab infot, mis suudab teisi Kasutajaid õpetada ja Õpetusest aru saada.
(3) Õpetustes saab ja tuleb kasutada tag'e, mis kehtivad foorumiski (PHP, B, I, U, URL jne).
(3.1) Kõik PHP koodid peavad olema [PHP] tagide vahel ([PHP]PHP kood siia[/PHP]).
(3.2) Kõik muud koodid peavad olema [KOOD] tagide vahel ([KOOD]muu kood siia[/KOOD]).
(3.3) Kõik näited peavad olema märgistatud selliselt: uuel real: ([B]Näide 1:[/B] Kuidas teha midagi)
(3.4) Kõik Interneti aadressid peavad olema [URL] tagide vahel ([URL]www.domeen.xxx[/URL] või [URL=www.domeen.xxx]lehe nimi[/URL]).
§12. PHP manuaali tõlked
(1) PHP manuaali tõlge (edaspidi: MANUAAL) on PHP.net manual'ist võetud info edastamine Kasutajatele eesti keeles.
(2) Manuaalid peavad olema täielikult eesti keeles. Erandiks võivad olla muutujate nimed ja muu sarnane.
(3) Manuaalid peavad vastama kõigile §11 punktides 3.1 kuni 3.4 esitatud nõuetele.
(4) Manuaalid peavad lisaks vastama järgmistele nõuetele:
(4.1) sisaldama funktsiooni nime (tekstina).
(4.2) sisaldama PHP versioonide numbreid, mille puhul vastav funktsioon töötab (sulud algavad, versioonide numbrid eraldatuna koma ja tühikuga, sulud lõppevad) (näiteks: (PHP3, PHP4)).
(4.3) sisaldama infot, mida antud funktsioon teeb (võimalikult lühike, täpne ja inforohke lause) (funktsiooni nimi, tühik, kaks sidekriipsu, tühik, väikse tähega algav lause, mida antud funktsioon teeb) (näiteks: fopen -- avab faili või URL'i).
(4.4) sisaldama võimalusel kirjeldust, mis selgitab täpsemalt, mida antud funktsioon teeb ([B]Kirjeldus:[/B], reavahetus, kirjeldus).
(4.5) sisaldama võimalusel kommenteeritud näidiskoode (§11 punkti 3.3 põhjal).
(4.6) sisaldama võimalusel oma kommentaare funktsiooni kohta. Kui PHP.net-i lehel on kasutajate poolt lisatud kommentaaride hulgas mõni vajalik kood, tuleks ka see lisada Manuaali.
(4.7) sisaldama sarnaseid funktsioone, kui need on antud PHP.net-i manuaalis (funktsioon1,funktsioon2,funktsioon3 - ilma sulgude ja tühikuteta, eraldatuna komadega).
(5) Kõik selle paragrahvi punktides 4.1 kuni 4.7 esitatud nõuded peavad olema täidetud just vastavas järjekorras, eraldatuna reavahetusega (kõigepealt funktsiooni nimi, siis versioonid jne).
§13. Karistusmäärad
(1) Reeglite mistahes rikkumise korral võivad Administraatorid rakendada Kasutajale karistusi.
(2) Must Nimekiri (edaspidi: MUST NIMEKIRI) on Foorumi teema, kus teavitatakse Reeglite rikkumistest.
(3) Administraatorid võivad määrata Kasutajale ühe järgnevatest karistustest:
(3.1) 4. astme karistus. Ühekordsed pisirikkumised. Kasutajalt eemaldatakse 30% tema punktisummast.
(3.2) 3. astme karistus. Mitmekordsed pisirikkumised. Kasutajalt eemaldatakse 50% tema punktisummast.
(3.3) 2. astme karistus. Ühekordsed suuremad rikkumised. Kasutajalt eemaldatakse 70% tema punktisummast.
(3.4) 1. astme karistus. Mitmekordsed suuremad rikkumised või ühekordsed väga suured rikkumised. Kasutaja ligipääs PHPC-le blokeeritakse või Kasutaja kustutatakse PHPC andmebaasist.
(4) Karistustest teatatakse avalikult Mustas Nimekirjas.
(5) Karistuse astme valib ja karistuse viib läbi Administraator. Karistuse astme valik on lõplik ja ei kuulu muutmisele, kui ei leita vastavat põhjalikku selgitust, miks see peaks teisiti olema.
§14. Reeglid
(1) Käesolevad Reeglid, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 mainitud Reeglid, jõustuvad alates 1. septembrist 2003. a ja kehtivad seni, kuni pole teisiti öeldud.
(2) Reeglite §3 punktid 10, 12, 24 ja §7 punktid 5 kuni 7 jõustuvad alates 1. oktoobrist 2003. a ja kehtivad seni, kuni pole teisiti öeldud.
(3) Reeglid kehtivad kõigile Kasutajatele.
(4) Kui mõni Reeglite osa on vastuolus mõne teise Reeglite osaga, siis loetakse vastuolulisi Reeglite osasid mittekehtivateks, kuid ülejäänud Reeglite osad sellegipoolest kehtivad.
(5) Kui mõni Reeglite osa on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, siis loetakse kõiki Reegleid mittekehtivateks. Kui käesolevad Reeglid ei kehti, siis kehtivad ainult üldised tavad, eetikanormid, kirjutamata seadused ja Eesti Vabariigi seadusandlus.
(6) Reeglite vastuoludest tuleb viivitamatult teavitada Administraatoreid.
(7) Määrused on Reeglite osa. Määrused on Reeglite täiendused ning omavad samasugust tähtsust nagu käesolevad Reeglid.

Avaleht   -    Skriptikogu   -    Teated   -    Foorum   -    Reklaam   -    Tagasiside   -    Kasutamise reeglid

© Copyright 2002-2020 PHP Center. Kõik õigused reserveeritud.