PHP Centeri avaleht Skriptikogu Küsimuste-vastuste leht Teadete vaatamine ja saatmine Foorum - koht küsimiseks Otsingumootor Siit saad infot meie kohta

Kasutajanimi:  
  Parool: 
  Registreeri!   Unustasid salasõna?

 Skriptid (427) 

 Bannerisüsteemid
 E-kaardid
 E-maili saatmine
 E-poed
 Failihaldus
 Flash ja PHP
 Foorumid
 Jututoad
 Kalendrid
 Kalkulaatorid
 Kellad
 Klikilugejad
 Kommentaarid
 Külalisteraamatud
 Küsitlused
 Lehe turvamine
 Lingikogud
 Mängud
 Otsingusüsteemid
 Pildid ja PHP
 Shoutboxid
 Sisuhaldussüsteemid
 Statistika
 Suunamine
 Templeidisüsteemid
 Testid
 Uudised
 Uudistelistid
 Varia


 Otsing 

 

 Utiliidid 

 Kes on kus
 Kasutajate info
 Küsitlused
 PHP manuaal
 Õpetused
 Jututuba
 Lingikogu
 Lemmikskriptid


 PHP funktsioonide manuaalide tõlked:
PHP manuaali tõlke lisamiseks kliki siia!
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Kõik
 call_user_func kasutaja poolt defineeritud funktsiooni väljakutsumine
 call_user_func_array kasutaja poolt defineeritud parameetritega massiivi poolt määratud funktsiooni väljaskutsumine
 call_user_method kutsub välja kasutaja poolt defineeritud kindla objekti meetodi
 call_user_method_array parameetritega massiivi poolt määratud kasutaja meetodi väljakutsumine
 cal_days_in_month väljastab kalendrile määratud aasta päevade arvu kuus
 ccvs_add lisab andmeid toimingusse
 ccvs_auth teostab toimingul krediidi autoriseerimise testi
 ccvs_command teostab käsku, mis on omapärane ühele protokollile ja see ei ole saadaval üldises CCVS APIs
 ccvs_count otsib välja, kui palju toiminguid antud tüübile on süsteemis salvestatud
 ccvs_delete kustutab toimingu
 ccvs_done lõpetab CCVS töö ja teostab puhastust
 ccvs_init käivitab kasutamiseks CCVSi
 ccvs_lookup otsib andmebaasist üles erilist tüüpi osa
 ccvs_new tekitab uue, tühja toimingu
 ccvs_report tagastab informatsiooni ja olukorda taustal toimuvate käskude ja protsesside kohta
 ccvs_return krediitkaardil olevate ressursside ülekandmine müüjalt kliendile
 ccvs_reverse teostab juba ära toimunud autorisatsioonil täielikku ümberpööramist
 ccvs_sale krediitkaardilt ressursside ülekandmine kliendilt müüjale
 ccvs_status kontrollib müügiarve olukorda
 ccvs_textvalue eelmise funktsiooni väljakutsele teksti tagastusväärtuse saamine
 ccvs_void teostab lõpetatud toimingul täielikku ümberpääramist
 ceil funktsioonide ülespoole ümardamine
 chdir kataloogi vahetamine
 checkdate kontrollib Gregooriuse kuupäeva ja kellaaja kehtivust
 checkdnsrr kontrollib DNS-sissekandeid, et kas seal esineb sarnasust ühe määratud interneti hosti nimega või IP aadressiga
 chgrp vahetab faili kuuluvust gruppi
 chmod muudab faili õiguseid
 chop eemaldab tükikud ja tabulaatorid stringi lõpust
 chown vahetab faili omanikku
 chr tagastab spetsiifilise ehk erilise märgi
 chroot vahetab root kataloogi
 chunk_split tükeldab stringi sarnasteks osadeks
 class_exists kontrollib, kas class on defineeritud
 clearstatcache puhastab vahemälu
 closedir kataloogi sulgemine
 closelog sulgeb ühenduse süsteemi loggeriga
 com COM klassid
 compact tekitab massiivi koos muutujatega ning nende väärtustega
 com_addref suurendab komponentide loendurit
 com_get väljastab COM komponendi omaduse väärtuse
 com_invoke kutsub välja COM komponendi meetodi
 com_isenum kutsub välja, võtab kasutusele IEnumVariant
 com_load teeb COM komponendile uue viite
 com_load_typelib loeb sisse Typelib
 com_propget väljastab COM komponendi omaduse väärtuse
 com_propput omistab ühele COM komponendi omadusele väärtuse
 com_propset omistab ühele COM komponendi omadusele väärtuse
 com_release vähendab komponentide loendurit
 com_set määrab COM komponendi omadusele väärtuse
 connection_aborted väljastab TRUE, kui client ühendus lõpetatud sai
 connection_status väljastab ühenduse seisundi bitiala
 connection_timeout väljastab TRUE, kui skripti tegevuse aeg on lõppenud
 constant tagastab konstandi väärtuse
 convert_cyr_string muudab stringe ümber ühest cyrillic kodeeringust teise
 copy kopeerib faili
 cos koosinus
 cosh vastupidine kõverjoone koosinus
 count loetleb elemendid muutujas
 count_chars väljastab informatsiooni stringis kasutatud sümbolite kohta
 cpdf_add_annotation lisab märkmed
 cpdf_add_outline lisab käesolevale lehele bookmarki
 cpdf_arc joonistab kaare
 cpdf_begin_text alustab teksti osa tegemisega
 cpdf_circle joonistab ringi
 cpdf_clip kärbib kõiki pilte, joonistusi käesoleva asukohateeni
 cpdf_close sulgeb PDF dokumendi
 cpdf_closepath sulgeb asukohatee
 cpdf_closepath_fill_stroke sulgeb, täidab ja joonistab käesoleva asukohatee
 cpdf_closepath_stroke sulgeb asukohatee ja joonistab mööda seda joone
 cpdf_continue_text väljastab teksti järgmisel real
 cpdf_curveto joonistab kurvi
 cpdf_end_text lõpetab teksti osa
 cpdf_fill täidab käesoleva asukohatee
 cpdf_fill_stroke täidab ja sulgeb käesoleva asukohatee
 cpdf_finalize lõpetab dokumendi
 cpdf_finalize_page lõpetab lehe
 cpdf_global_set_document_limits määrab piirangud kõigile PDF dokumentidele
 cpdf_import_jpeg avab JPEG pildi
 cpdf_lineto joonistab joone
 cpdf_moveto määrab käesoleva asukoha
 cpdf_newpath alustab uut asukohateed
 cpdf_open avab uue PDF dokumendi
 cpdf_output_buffer väljastab PDF dokumendi mälu puhvrist
 cpdf_page_init alustab uue lehega
 cpdf_place_inline_image paneb lehele pildi
 cpdf_rect joonistab ristküliku
 cpdf_restore taastab eelnevalt salvestatud keskkonna
 cpdf_rlineto joonistab joone
 cpdf_rmoveto määrab suhtelise käesoleva asukoha
 cpdf_rotate teeb kindlaks pöördenurga
 cpdf_rotate_text määrab teksti pöördenurga
 cpdf_save salvestab käesoleva keskkonna
 cpdf_save_to_file salvestab PDF dokumendi faili
 cpdf_scale teeb kindlaks suurenduse
 cpdf_setdash katkendlik joon
 cpdf_setflat teeb kindlaks tasasuse
 cpdf_setgray paneb nn hallile väärtusele joonistuse ja täitmise värvi
 cpdf_setgray_fill paneb täitevärvi hallile väärtusele
 cpdf_setgray_stroke määrab joonistamise värvi halliks väärtuseks
 cpdf_setlinecap teeb kindlaks joone lõpu väärtuse
 cpdf_setlinejoin teeb kindlaks joonte omavaheliste ühenduste väärtuse
 cpdf_setlinewidth määrab joone laiuse
 cpdf_setmiterlimit määrab terava nurga väärtuse
 cpdf_setrgbcolor määrab joonistus- ja täitevärvi RGB väärtuseks
 cpdf_setrgbcolor_fill määrab täitevärviks RGB väärtuse
 cpdf_setrgbcolor_stroke määrab joonistusvärvi RGB värvi väärtuseks
 cpdf_set_action_url paneb paika lingi
 cpdf_set_char_spacing määrab tähevahe
 cpdf_set_creator määrab PDF dokumendi algatuse ala
 cpdf_set_current_page paneb paika käesoleva lehe
 cpdf_set_font valib käesoleva fondi stiili ja suuruse
 cpdf_set_font_directories määrab nimekirja, mida kasutatakse väliste fontide kasutamisel
 cpdf_set_font_map_file määrab väliste fontide kasutamise juures ära fondi-faili nime korrastuse, tõlgendamise
 cpdf_set_horiz_scaling määrab horisontaalse teistiulatuse
 cpdf_set_keywords määrab PDF dokumendi märksõna-ala
 cpdf_set_leading määrab teksti ridade vahe
 cpdf_set_page_animation määrab lehtedevahelise kestuse, vältuse
 cpdf_set_subject määrab PDF dokumendi teema ala
 cpdf_set_text_matrix määrab teksti maatriksi
 cpdf_set_text_pos määrab teksti asukoha
 cpdf_set_text_rendering määrab ära, kuidas tekst edasi antakse
 cpdf_set_text_rise määrab teksti vertikaalse tõusu
 cpdf_set_title määrab PDF dokumendi tiitli ehk pealkirja ala
 cpdf_set_viewer_preferences määrab, kuidas lehte brauseris näidata
 cpdf_set_word_spacing määrab sõnade vahe
 cpdf_show väljastab teksti käesolevast asukohast
 cpdf_show_xy väljastab teksti määratud asukohast
 cpdf_stringwidth väljastab stringi laiuse käesolevas fondis
 cpdf_stroke joonistab joone mööda rada
 cpdf_text väljastab teksti koos parameetritega
 cpdf_translate määrab koordinaadisüsteemi alguse koha
 crack_check kontrollib määratud parooli
 crack_closedict sulgeb CrackLib sõnaraamatu
 crack_getlastmessage väljastab viimase kontrolli teate
 crack_opendict avab CrackLib sõnaraamatu
 crc32 arvutab stringi polünomiaalse CRC32 väärtuse
 create_function tekitab anonüümse, ajutise, lambda stiilis funktsiooni
 crypt ühesuunaline stringi krüpteerimine
 ctype_alnum kontrollib tekstis olevaid märke
 ctype_alpha kontrollib tekstis olevaid märke
 ctype_cntrl kontrollib kontrollmärke
 ctype_digit kontrollib numbreid
 ctype_lower kontrollib väiketähti
 ctype_print kontrollib prinditavaid märke
 ctype_upper kontrollib suurtähti
 ctype_xdigit kontrollib märke, mis esinevad kui kuueteistkümnendik numbrid
 curl_close sulgeb CURL sessiooni
 curl_errno väljastab täisarvu, mis sisaldab viimase errori numbrit
 curl_error väljastab stringi, mis sisaldab käesoleva sessiooni viimast errorit
 curl_exec teostab CURL sessiooni
 curl_getinfo informatsiooni saamine erilise ülekande suhtes
 curl_init CURL sessiooni käivitamine
 curl_version väljastab käesoleva CURL versiooni
 current väljastab massiivi käesoleva elemendi
 cybercash_base64_decode base64 dekodeeritud andmed Cybercashi jaoks
 cybercash_base64_encode base64 kodeeritud andmed Cybercashi jaoks
 cybercash_decr Cybercash lahtikodeering
 cybercash_encr Cybercash kodeering
 cybermut_creerformulairecm tekitab HTML formulari maksmiseks, tasumiseks
 cybermut_creerreponsecm tekitab kinnituse, et makse on sooritatud
 cybermut_testmac kontrollib, et kinnitamise teates poleks valeandmeid petmiseks
 cyrus_authenticate Cyrus IMAP serveri usaldatavus
 cyrus_bind seob tagasikutseid Cyrus IMAP serveriga
 cyrus_close sulgeb ühenduse cyrus serveriga
 cyrus_connect loome ühenduse Cyrus IMAP serveriga
 cyrus_query saada Cyrus IMAP serverile päring
 cyrus_unbind lahtisidumine

Avaleht   -    Skriptikogu   -    Teated   -    Foorum   -    Reklaam   -    Tagasiside   -    Kasutamise reeglid

© Copyright 2002-2019 PHP Center. Kõik õigused reserveeritud.